Technologie przesiewania

Karty katalogowe
pdfFrma IFE - Dwupokładowy Przesiewacz typu Bananowego
pl 
pdfFirma IFE - Przesiewacze do Przesiewania Koksu Wsadowego
pl
pdfFirma IFE - Przesiewacz do Dużych ObciążeńplpdfFirma IFE - Zespół Przesiewaczy FLIP-FLOP typu TRISOMAT
pl
pdfFirma IFE - Przesiewacz FLIP-FLOP w rozmiarze King Sizepl


 
Przesiewamy „rzeczy duże i rzeczy małe”
W następnym obszarze działalności firma IFE stosuje swoje urządzenia wibracyjne do wstępnej separacji, do oddzielania, do przesiewania i klasyfikacji nadawy.
W trakcie nieustającego postępu w usprawnianiu i automatyzacji procesów produkcyjnych najwyższe wymagania stawia się odnośnie niezawodności oferowanych urządzeń i ich precyzyjnego dopasowania do zadań, które mają realizować. IFE jest w tym obszarze od dziesiątek lat Państwa wypróbowanym partnerem, oferując w technologiach wibracyjnych  ogromny typoszereg przesiewaczy do podstawowych zastosowań a także przesiewacze specjalnego przeznaczenia.
Obok przesiewaczy klasycznych, o ruchu liniowych i kołowym, IFE projektuje i wykonuje specjalne przesiewacze do najtrudniejszych warunków pracy, gdzie praktycznie wyeliminowano zatykanie się oczek pokładów sitowych. Jest to idealne rozwiązanie dla trudno przesiewalnej nadawy.

Paleta produktów firmy IFE w obszarze technologii przesiewania:
  • przesiewacze „bananowe”
  • przesiewacze odwadniające
  • przesiewacze wibracyjne o ruchu kołowym
  • przesiewacze wibracyjne o ruchu liniowy
  • przesiewacze do separacji odpadów
  • wielopokładowe przesiewacze typu „sizer”
  • przesiewacze przerzutowe z pokładem elastycznym typu TRISOMAT
  • tzw. przesiewacze wodne
Kluczowi klienci: