Stosowane technologie przesiewania

Wstępna separacja
Jako urządzenia wstępnej separacji stosowane są ruszta wibracyjne w ciężkim i w najcięższym wykonaniu - przewidziane do najtrudniejszych zastosowań.
Ich przeznaczeniem jest praca w linii przygotowania nadawy przed jej podaniem na kruszarki lub młyny a także zastosowanie jako kraty wstrząsowe do wybijania odlewów w odlewniach wykonujących pojedyncze, duże odlewy.
 
Klasyfikacja
Jednym z najważniejszych procesów mechanicznego wytworzenia ziarnistej, sypkiej nadawy jest klasyfikacja.
Typ nadawy, jej wilgotność, forma ziarna i jego wielkość, wymagana wydajność dla przesiewacza klasyfikującego i punkt cięcia pokładu sitowego przesiewacza jak również pozostałe liczne i istotne parametry procesu są powodem oferowania przez firmę IFE wielu różnorodnych rozwiązań technicznych i technologicznych dla urządzeń procesu klasyfikacji. 
 
Odszlamianie, odmulanie i odwadnianie
Dla tego procesu stosowane są obecnie, w przeważającej większości, wyłącznie wibracyjne przesiewacze liniowe. Służą one np. do odzyskania frakcji stałej z mediów stosowanych w instalacjach pracujących z wykorzystaniem cieczy ciężkiej, do usuwania najdrobniejszych ziaren płynnej nadawy lub też do odwodnienia materiału podanego na przesiewacz w celu umożliwienia transportu taśmowego odwodnionej frakcji.
 
 
Rozwiązania indywidualne
Obok przesiewaczy klasycznych, o ruchu liniowych i kołowym, IFE projektuje i wykonuje specjalne przesiewacze do najtrudniejszych warunków pracy, eliminując przy tym zatykanie się oczek pokładów sitowych i uwzględniając tu szczególnie specyficzne właściwości fizykochemiczne podawanej nadawy.
Kluczowi klienci: