Urządzenia do recyklingu odpadów

 
Karty katalogowe
pdfFirma IFE - Przesiewacz Odpadów do Dużych Obciążeń
pl 
pdfFirma IFE - Przesiewacz odpadów
pl
pdfFirma IFE - Przesiewacz VARIOMAT typ 1 (do recyklingu odpadów)plpdfFirma IFE - Specjalne Pokłady Sitowe do Przesiewania Odpadówpl
pdfFirma IFE - Sortownik typu IFE-SORT
plpdfFirma IFE - Przesiewacz VARIOMAT typ 2pl
pdfFirma IFE - Separator Wiroprądowy
plpdfFirma IFE - Specjalne pokłady Sitowe typu 3D
pl
pdfFirma IFE - Przesiewacz typu FLIP-FLOP TRISOMAT 02
pl


 
Kompleksowe rozwiązania
Tradycyjne metody usuwania odpadów w rodzaju deponowania ich w całości na wysypisku czy też kompletnego spalania-bez segregacji, muszą jak najszybciej i nieodwracalnie zostać zastąpione nieszkodliwym dla środowiska sposobami utylizacji. Wpisując się w tą, wręcz „konieczność dziejową”, firma IFE z sukcesem adoptowała urządzenia technologii wibracyjnej oraz separatory magnetyczne (ferromagnetyczne i dla metali nieżelaznych) pod te potrzeby i na ich bazie oferuje specjalne, skuteczne urządzenia i linie przewidziane do pracy w zakładach utylizacji i recyklingu śmieci komunalnych funkcjonujących na rzecz ochrony środowiska.

Paleta produktów firmy IFE w obszarze technologii środowiska:
  • separatory materiałów twardych
  • przesiewacze odpadów
  • przesiewacze przerzutowe z pokładem elastycznym typu TRISOMAT
  • nadtaśmowe separatory magnetyczne
  • separatory wiroprądowe metali nieżelaznych
Kluczowi klienci: