Wibracyjne urządzenia transportowe

Wibracyjne urządzenia transportowe z napędem magnetowibracyjnym
Elektromagnetyczne wibracyjne urządzenia transportowe szczególnie dobrze sprawują się w roli podajników dozujących dla materiałów sypkich. Regulacja ich wydajności może być realizowana w trybie automatycznym lub w sposób ręczny.
Szeroka paleta oferowanych typów rynien wibracyjnych i podajników rurowych umożliwia znalezienie właściwego rozwiązania konstrukcyjnego dla wielu różnych warunków zastosowań.
 
Wibracyjne urządzenia transportowe z napędem realizowanym przez motowibratory lub generatory drgań
Wibracyjne urządzenia transportowe z napędem poprzez motowibratory przewidziane są zwykle do roli podajników odbierających materiał spod silosów oraz jako elementy instalacji do transportu na dłuższe odległości sypkiej nadawy. Kinematycznie wykonane są jako układ swobodnie wibrujące lub z wymuszoną, kierunkową wibracją.
Tego typu urządzenia transportowe, o średnich i dużych gabarytach, przewidziane są przede wszystkim do tych zastosowań gdzie wymagana jest duża wydajność przenoszenia nadawy.
Kluczowi klienci: